Yeşil Üretim

"Ayrıca diğer faktörler de rol oynamaktadır. Örneğin üretimde, makinelerden çıkan atık ısı, soğuk aylarda dışarıdan çekilen temiz havayı ısıtmak için kullanılır ve ek ısıtmadan tasarruf edilir. Kompresörlerden gelen atık ısı da hijyenik tesislerde sıcak su üretmek için kullanılıyor. Metal katılaştırma süreçlerimizde, soğutma devresini soğutmak için yağmur ve drenaj suyunu kullanıyoruz. "

Üretimimizle iklimin korunmasına bu şekilde katkıda bulunuyoruz:

Temiz su tüketimi -
Drenaj suyunun sistematik kullanımı

Süreç ısısının devridaimi -
Değerli bir enerji kaybının olmaması

Enerji tasarrufu -
KfW-55 standardına göre üretim tesisi