Sürdürülebilirlik Yolunda

Orta ölçekli bir aile şirketi olan bilstein group, sosyal ve ekolojik sorumluluğunu her zaman ciddiye almıştır. Ancak bizim için sürdürülebilirlik zorunlu bir yükümlülükten daha fazlasıdır: önümüzdeki yıllarda tüm eylemlerimizi buna uygun hale getirmek istiyoruz.

Sürdürülebilirlik, her önemli operasyonel kararda rol oynayacaktır çünkü bir aile şirketi olarak sadece sürdürülebilir iş süreçlerinin bir geleceği olduğunu biliyoruz. Bu gelecek bilstein group'ta çoktan başladı. Aşağıda, sürdürülebilirlik yolundaki projelerimizden birçok örnek bulacaksınız.

Bu videoyu açarak, verilerinizin YouTube'a iletileceğini ve gizlilik politikasını okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Sürdürebilirlik konusunda bütüncül yaklaşımımız

Bizim için sürdürülebilirlik, bir ürünün karbon ayak izini azaltmaktan çok daha fazlasıdır. Daha sürdürülebilir bir şirket olma yolunda ilerlerken, konunun tüm boyutlarını ele almaya çalışıyoruz.

Bizim bakış açımıza göre sürdürülebilirlik üç temel unsurdan oluşmaktadır:

  • Ekonomi - bu, çevrenin korunmasını ve uygun fiyatlı mobiliteyi eşit derecede dikkate alan yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünlerin üretimini içerir.
  • Ekoloji - bu, kaynakları mümkün olduğunca koruyan süreçlere ve yapılara odaklanmak anlamına gelmektedir.
  • Sosyal Unsurlar - tüm tedarik zinciri boyunca uygun ücretlere ve çalışma koşullarına odaklanır.

Bu nedenle sürdürülebilirlik, mümkün olan en küçük karbon ayak izini oluşturmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda düzgün çalışma koşulları ile uzun vadeli işler yaratmaktır. Ancak bizim için sürdürülebilir üretim aynı zamanda, enerji ve doğal kaynakları korurken çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiren ekonomik olarak uygun süreçler kullanarak ürün üretmek anlamına gelmektedir.

Geleceğin Mobilitesi için Yedek Parçalar

Alternatif sürüş sistemleri küresel iklim hedeflerine ulaşmanın anahtarıdır. 2022 yılında AB, içten yanmalı motorlu araçların yeni tescillerinin 2035 yılından itibaren yasaklanmasına karar verdi. Gelecekte, hibrit, elektrikli veya diğer alternatif sürüş sistemlerine sahip araçların mümkün olan en uzun kullanım ömrü için gerekli yedek parçalarla tedarik edilmesi çok daha önemli olacaktır.

İster binek ister ticari araç olsun, hibrit, elektrikli, hidrojen ve alternatif motorlu araç sektörü için halihazırda binlerce parça sunuyoruz. Sadece binek otomobiller için yılda 2.000'den fazla yeni ürün tanıtıyoruz ve 90.000'den fazla bireysel araç varyantından oluşan bir veri tabanımız var.

Ayrıca, dört milyondan fazla katalog uygulamasının dünyanın dört bir yanındaki distribütör ve servislerin ekranlarına ulaştırılması, bilstein group'u bugün ve yarın yenileme pazarına en geniş onarım ve bakım parçaları gamını sağlamak için çok güçlü bir konuma getirmektedir.

Uzun Ömürlü Araçlar

bilstein group için daha sürdürülebilir tüketimin temelinde de araç ömrünün uzatılması yatmaktadır. Bununla birlikte, çoğunlukla içten yanmalı motorlara sahip eski araçların CO2 dengesinin daha modern sürüş teknolojisine sahip araçlarla karşılaştırılması gerektiğinin farkındayız.

Sürdürülebilirlik Dengesine Olumlu Etki

Bağımsız Yenileme Pazarında öncü olarak, yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünlerimizin araç ömrünü önemli ölçüde uzattığına (nispeten düşük kaynak kullanımıyla) ve tüm aracın sürdürülebilirlik dengesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğumuza inanıyoruz.

Ürün gamımıza alternatif sürüşlü araçlar için daha fazla parça ekleyerek, önümüzdeki yıllarda otomobilleri daha uzun süre yollarda tutabilecek ve böylece sürdürülebilir mobilitenin geleceğini güvence altına alabileceğiz.

İklimin Korunmasına Nasıl mı Katkı Sağlıyoruz

İklimin korunması bizim için önemli bir konudur. Paris İklim Anlaşmasına bağlıyız. bilstein group olarak buna katkıda bulunmak için, tüm tedarik zinciri boyunca emisyonları azaltmakta ve örneğin enerji tasarruflu teknolojilere, yenilenebilir enerjilere, kaynak tasarrufu sağlayan üretim süreçlerine ve bina standartlarına ve kapsamlı bir enerji yönetim sistemine güvenmekteyiz.

Grup Genel Müdürü Jan Siekermann, "Bu şekilde kaynak tasarrufuna katkıda bulunuyor ve aynı zamanda bir aile şirketi olarak kimliğimizi yansıtıyoruz: nesiller açısından düşünüp plan yapıyoruz ve çevremizin korunması da bunda merkezi bir rol oynuyor" diyor.

bilstein group'un çevre ve iklimin korunması için neler başardığını keşfedin:

Güneş Enerjisi Avantajı

bilstein group olarak sadece CO2'den kaçınmaya odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi elektriğimizi de üretiyoruz. Ennepetal'deki üretim tesisimize ve Gelsenkirchen'deki lojistik merkezimize fotovoltaik sistemler kurduk.

Ennepetal'deki sistem Ennepe-Ruhr bölgesindeki en büyük sistemlerden biri olup yaklaşık 6.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Üretim, üretilen elektriğin yaklaşık %80'ini (yaklaşık 700.000 kWh/yıl) kendi makineleri için kullanmaktadır. Artan 'yeşil' elektrik genel elektrik şebekesine aktarılmaktadır.

Fotovoltaik Sistemler

Gelsenkirchen'deki fotovoltaik sistem ayrıca yaklaşık 6.000 metrekare büyüklüğünde ve 2.200 fotovoltaik modüle sahip. Bu modüller yılda 700.000 kilovat saatin üzerinde elektrik üretebilmektedir

Her iki güneş enerjisi santralinin üretimi - 1,4 milyon kWh/yıl - yaklaşık 500 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelmektedir.

Enerji Üretimi

Aşağıda ilk güneş enerjisi santralimizin (2018-2020) ve her iki santralin birlikte (2021-2022) üretim verilerini görebilirsiniz. 2022 için tahmini rakamlar. Gelsenkirchen'deki fotovoltaik sistem henüz tam potansiyeline ulaşmamıştır.

Chart

Yeşil Alanlar, Yeşil Binalar

Lojistikte, binalar dışarıdan işlevsel görünme eğilimindedir, ancak yeni binalarımız enerji verimliliği söz konusu olduğunda her şeye sahiptir. Gelsenkirchen'de 2022 yılında açılan üretim ve lojistik merkezimiz KfW Standart 55'e göre inşa edilmiştir. Bu, verimlilik önlemleri olmayan benzer bir yeni binaya göre yaklaşık yüzde 45 daha az enerji tükettikleri anlamına gelir.

Daha İyi İklim Koşulları

Buna ek olarak, Gelsenkirchen'deki iki salon ve ana giriş yaklaşık 15.000 metrekarelik bir alanda yeşil bir çatıyla donatıldı. Burada sadece çevresel unsurlar rol oynamıyor: diğer şeylerin yanı sıra yeşil çatı, şiddetli yağışların olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor ve altındaki odalarda daha iyi iklim koşullarına katkıda bulunuyor.

Enerji Tasarruflu Lojistik

Lojistik merkezlerimizde ağırlıklı olarak otomatik lojistik sistemlerine güveniyoruz. Örneğin Gelsenkirchen'de bu sayede tamamen manuel bir deponun gerektirdiği alandan yaklaşık %75 oranında tasarruf sağlayabiliyoruz.

Ayrıca enerji tasarruflu bileşenler ve motorlar kullanıyoruz (kullanılmadığında taşıyıcı teknolojisinin aktif olarak kapatılması; istifleyici vinçlerin frenleme enerjisinin kullanılması).

Işık ve ısının yanı sıra süreç enerjisindeki tasarruf sayesinde, otomatik depolarımızda, benzer bir manuel depoya kıyasla yılda 1.500 tona kadar daha az CO2 tüketiyoruz.

Yeşil Üretim

"Ayrıca diğer faktörler de rol oynamaktadır. Örneğin üretimde, makinelerden çıkan atık ısı, soğuk aylarda dışarıdan çekilen temiz havayı ısıtmak için kullanılır ve ek ısıtmadan tasarruf edilir. Kompresörlerden gelen atık ısı da hijyenik tesislerde sıcak su üretmek için kullanılıyor. Metal katılaştırma süreçlerimizde, soğutma devresini soğutmak için yağmur ve drenaj suyunu kullanıyoruz. "

Üretimimizle iklimin korunmasına bu şekilde katkıda bulunuyoruz:

Temiz su tüketimi -
Drenaj suyunun sistematik kullanımı

Süreç ısısının devridaimi -
Değerli bir enerji kaybının olmaması

Enerji tasarrufu -
KfW-55 standardına göre üretim tesisi

Etki Yaratan İklim Koruması

CO2 emisyonlarının raporlanması, aktif iklim korumasının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, 2020'den itibaren Almanya'daki lokasyonlarımızda karbon ayak izimizi Kapsam 1 ve 2*'ye göre belirledik.

2022 yılında Alman bilstein group tesislerine (Ennepetal, Wuppertal, Gelsenkirchen ve Durmersheim) yalnızca yenilenebilir kaynaklardan elektrik tedarik edeceğimiz için karbon ayak izimizde önemli bir azalma bekliyoruz. Bu, bir şirket olarak kendimizi daha da sürdürülebilir kılma yolunda attığımız bir diğer önemli adımdır.

Yeşil Alanlar' Programı

Uluslararası bilstein group lokasyonlarını entegre etmek için 'Yeşil Alanlar' programını başlattık. Bu program, tüm ana lokasyonların yanı sıra tüm satış ofislerinde Kapsam 1 ve Kapsam 2'deki emisyonları kaydetme ve azaltma hedefini takip etmektedir.

2025 yılı sonuna kadar, dünya çapındaki tüm bilstein group lojistik ve üretim tesislerinin enerji yönetim sistemine entegre edilmesi hedeflenmektedir. Bu, 2030 yılından itibaren tüm bilstein group tesisleri ve şirketleri için geçerli olacaktır.

*Kapsam 1: Şirket ve üretim süreçlerinde iklime zarar veren gazların doğrudan salınımını içerir.
Kapsam 2: enerji tedarikçileri tarafından iklime zarar veren gazların dolaylı salınımını içerir.

Daha Sürdürülebilir Olmak İçin Küçük Adımlar

Daha Az Ambalaj - Daha Fazla Çevre Koruma

Ambalajlama söz konusu olduğunda, bilstein group daha fazla sürdürülebilirlik yolunda önemli adımlar atıyor. Örneğin, 2022'den bu yana Ennepetal'deki genel merkez lojistiği, tamir takımları için küçük parçaları, plastik bir torbada paketlemekten kaçınıyor. Bu sayede yılda yaklaşık iki ton plastik tasarrufu sağlanıyor. Ürünleri korumak için kullanılan baloncuklu naylonda da önemli bir azalma sağlandı.

2020 yılında genel baloncuklu naylon tüketimi analiz edildi ve teste tabi tutuldu. Sonuç açıktı: o zamandan beri yılda yaklaşık 24,5 ton daha az baloncuklu naylon kullanıyoruz. Otomotiv endüstrisi için çevre yönetimi hizmeti sağlayıcısı PARTSLIFE ile sistem ortaklığı sayesinde bilstein group atık önleme ve imha etme konusunda aktif bir katkı sağlamaktadır.

Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalaj

2022 yılında Almanya'daki lojistiğimiz yüzde 50'ye kadar geri dönüştürülmüş plastikten oluşan baloncuklu ambalaja geçti.

Ama yüzde 100 de mümkün değil mi? Hava yastıklarının oluşması için malzemenin parçaları birleştirilir. Bu süreçleri kontrol edebilmek için bir tabaka farklı katmanlardan oluşur. Bu katmanların farklı özellikleri, erime sıcaklıkları bu tür için bilinen ve tek tip olduğundan, belirli bir oranda işlenmemiş malzeme gerektirir.

Küçük Fikirler, Büyük Etkiler

1994 yılından bu yana bilstein group lojistiğinde çalışan Ali Serttekin'in aklına 2018 yılında A4 etiketler yerine daha büyük paketlerde A5 etiketler kullanma fikri geldi. Bu basit fikir sayesinde çok fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Ayrıca şirkette karışım ambalaj (karton ve plastik kombinasyonundan oluşan ambalaj) tamamen ortadan kaldırıldı.

Bu basit ama etkili önlem sayesinde malzemeler daha kolay ayrıştırılabilir ve uygun şekilde geri dönüştürülebilir.

Bırakın LED Olsun!

Almanya'daki lojistiğimizin büyük bir kısmı artık enerji tasarruflu LED ışıklarla donatılmıştır. Sadece Ennepetal'deki lojistikte, son yıllarda iki kilometreden fazla aydınlatma yeni kuruldu ve tamamen ihtiyaca göre kontrol edilebilmesi için mevcut akıllı bina yönetim sistemine bağlandı.

Bu çözüm sayesinde yılda 294 ton CO2 salınımı önlenebilmektedir.