Zielona Produkcja

Inne czynniki również odgrywają ważną rolę. Na przykład w hali produkcyjnej ciepło odpadowe z maszyn jest w chłodniejszych miesiącach wykorzystywane do ogrzewania świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz, co pozwala zaoszczędzić na dodatkowym ogrzewaniu. Ciepło odpadowe ze sprężarek jest z kolei wykorzystywane do wytwarzania ciepłej wody dla urządzeń sanitarnych. W naszych procesach hartowania metali konsekwentnie wykorzystujemy wodę deszczową i drenażową do chłodzenia obiegu chłodzącego.

W taki sposób nasza produkcja przyczynia się do ochrony klimatu:

Zużycie świeżej wody -
systematyczne używanie wody opadowej

Recyrkulacja ciepła procesowego
bez utraty cennej energii

Oszczędności energii -
hala produkcyjna spełniająca wymagania standardu KfW-55